V Japonsku a v mnoha domorodých společnostech, je těhotná žena respektovanou „královnou“ rodiny i města nebo vesnice, kde žije a těhotenství a porod si užívá jako vyvrcholení jejího života.

 

METAMORFNÍ TECHNIKA

Jemná masáž nártu  

 


CO TO JE?


Jednoduchá, relaxační, jemná a velmi účinná metoda pro uvolnění citových a emociálních bloků a schémat utvořených v období prenatálního vývoje tím, že se uvolní energie vyživující bloky vzniklé z psychických stresů plodu i matky od početí do narození, včetně porodu. Aplikuje se prostřednictví jemných dotyků na reflexních zónách páteře na nártech a rukou + hlavy. Nemá žádné vedlejší účinky. Důležitým detailem je, že není potřeba diskutovat o osobních problémech či zdravotních potížích. Její aplikace působí na zlepšení zdraví, na přísun vnitřní síly, radosti, psychické vyrovnanosti a plné využití vlastních schopností a tvořivosti.

 

CO TO JE PRENATÁLNÍ OBDOBÍ?


Je to doba mezi početím a narozením. Embryo není ještě samostatná bytost a je nejtěsněji spjata s matkou. Všechno, co matka cítí a zažívá, se bez jakéhokoliv filtrování přenáší na nenarozené dítě - které se, protože je vysoce citlivé a bez jakékoliv ochrany, vyvíjí v jejím břiše. Během devíti měsíců v těle matky se u dítěte vyvíjí jak páteř, tak všechny ostatní orgány. V tomto období, vždy v příslušném stádiu prenatálního vývoje dítěte, se ukládají v jeho těle a v buněčné struktuře všechny emocionální rozpoložení matky - takříkajíc jako základní informace - životní vzorce, jako základ pro celý budoucí lidský život. Nejedná se pouze o emocionální rozpoložení - jako informace se přímo ukládají i matčiny radostné či traumatizující prožitky a tělesné pocity.

 

Jedná se o takové životní vzorce, jež se v rodině předávají dalším generacím, čímž brání plnému rozvoji a harmonickému toku energie, kterou má člověk k dispozici. Tyto bloky se pak odráží v praktickém životě člověka na úrovni fyzických nemocí, psychické nerovnováhy, různých stresů a poruch chování.  Působením masáže dojde ke zcela jasnému  rozpoznání negativních vlivů a životních vzorců z jeho embryonálního období, jež mohou být změněny. Tato technika je úspěšná při řešení zdravotních problémů i velmi starého původu a to jak fyzického, tak psychického. Úžasné je to, že není třeba hledat příčinu a funguje to.

 

 • Životní vzorec je duchovní koncept, který je většinou uložen v podvědomí jako negativní vzorec chování a blokuje určité situace, probíhá podvědomě a automaticky, aniž by se člověk (polapený příslušným vzorcem) mohl od něj osvobodit jen pomocí vlastních sil. Je to zaběhnuté schéma chování, které se v určitých situacích opakuje stále do kola stejným způsobem.CO SI PŘEDSTAVIT POD TÍM, CO SE STANE, KDYŽ SE UVOLNÍ ENERGETICKÉ BLOKY?


 • zejména překvapivě silné psychické a fyzické odlehčení celého těla - bezprostředně po masáži :-)

 • NADHLED

                   jsme schopni vidět a měnit své destruktivní životní vzorce - cítíme se jako  

                   pozorovatelé, jako by se nás to netýkalo - můžeme vystoupit z bludného                 

                   kruhu        

 • zvýšení zdravého sebevědomí

 • přijetí sama sebe - uvědomění a přijetí svých světlých i stinných stránek

 • napojení na své tělo

 • řešení bolesti páteře - TRVALÉ
PRO KOHO JE VHODNÁ?


Je vhodná pro všechny – dospělé i děti. Optimální pro zájemce o vlastní rozvoj, pro ty, kteří cítí potřebu změny. Pro všechny, kterým leží na srdci pohoda a zdraví v rodině.


 • je jedním z mála řešení pro “vystresované a přetížené lidi”.  

 • výborná je pro urovnání ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou)

 • ADD (porucha pozornosti)

 • poruchy sebeovládání

 • agresivita

 • poruchy CNS

 • autismus

 • pro lidi se zdravotním  postižením

 • pro těhotné matky a zdravý vývoj jejich miminek

 • tato metoda uvolňuje i bloky spojené přímo či nepřímo s řečí

 • pro dlouhodobě nezaměstnané, kteří už ztratili naději a chuť něco hledat, protože jsou už vyčerpaní

 • významně pomáhá v partnerských krizích (urychluje průběh a ulehčuje řešení)

 • při potížích psychosomatického původu - Tradiční psychosomatické školy, zejména německé, považují v podstatě každé onemocnění za psychomatické a to včetně úrazů. V užším slova smyslu jsou však typickými psychosomatickými nemocemi chronické obtíže, které lze špatně ovlivnit klasickou léčbou:    

 • alergie (včetně astma)

 • chronické kožní problémy

 • únavový syndrom

 • hypertenze

 • cukrovka

 • poruchy štítné žlázy

 • choroby zažívacího traktu včetně vředové choroby

 • gynekologické potíže (chronické), opakované pánevní záněty, poruchy menstruace

 • problémy spojené s reprodukcí a další.                                             

bližší informace zde: https://www.dama.cz/zdravi/psychosomaticke-nemoci-11893


Vyladí psychiku a to potřebujeme více či méně všichni. Má trvalý, hluboký a nenásilný účinek.


 

CO SE PŘI MASÁŽI DĚJE?


Působením světla na nohách, zprostředkovaným doteky,začne síla světla rozpouštět a uvolňovat zanesená a zatuhlá místa, kde jsou uloženy zkušenosti. Bloky se uvolní a do vědomí vstoupí obrazy nebo pocity. Dostaly se právě z podvědomí do vědomí a mohou organismus opustit. Během procedury tak klient může prožít dávno potlačené pocity, které se uvolní a klient se rozpláče nebo pocítí strach. Často takové zablokované zkušenosti z minulosti vstupují v následujících dnech do vědomí ve snech nebo po dobu několika dnů bývá klient zmatený, aniž by dokázal říci proč. Imunitní systém může být přetížený a klient může onemocnět chřipkou, či virozou. Je to proto, že jeho buněčné struktury se nově uspořádávají a mění se směrem k zdravější a plynulejší aktivitě. Je-li transformace příslušného tématu uzavřena, dojde v místě zablokované a zatuhlé energie k proudění. Rozvinou se jak lehkost, tak i pozitivní vlastnosti dané oblasti. Vyjasní se a nastoupí harmonický životní pocit, který se, podle druhu oblasti může projevovat jako radost, láska, síla či jako určité uzemnění a vystředění. Negativní vlivy prenatálního období se v organismu postupně rozpouštějí a probíhá transformační proces. Na jeho konci klient pociťuje úlevu a očištění od stop své minulosti.

 

PŘÍKLAD

bod v oblasti hlavního kloubu palce tzv. halux (vybočený palec)

Fyzicky tato fáze souvisí s hrudním košem, plícemi a srdcem.

 

Tělíčko embrya se právě začíná vyvíjet a nemá tudíž ještě žádné oddělené vnímání sebe sama jako svébytného jedince. Embryo je zcela ztotožněno se svým okolím a se svou matkou.

 

Okamžik, kdy matka zjistí, že je v jiném stavu má samozřejmě zásadní význam, protože se v dnešní době musí rozhodnout, zda dítě chce, či nechce. Od začátku může radostně vítat maličký zárodek – třeba se jedná o těhotenství vytoužené – nebo naopak může propadnout velikému strachu, protože již kupříkladu jedno dítě v počátku těhotenství ztratila nebo se s rodině vícekrát přihodilo, že matka své dítě nedonosila. Lze předpokládat, že takové obavy by matku velice zatížily a především přenesly i na její nenarozené dítě.

 

Mohou se ovšem objevit i konflikty svědomí či problémy s rozhodnutími, protože těhotenství je buď neplánované nebo není žádoucí. Matka se musí obrátit  ke svému srdci – a nejen to, musí i důkladně zvážit, zda je ve stavu, kdy může děťátko mít. Zde se pak mohou opět vyskytnout obavy a strach, zvláště pak, jestliže jsou finanční okolnosti nepříznivé nebo není-li partnerský vztah uspokojivý. Může se stát, že matka, odkázána sama na sebe, zvažuje i možnost potratu.

 

ODPOVÍDAJÍCÍ VZOREC

Embryo toto vše vnímá, matčiny strachy a obavy se jej dotýkají a ve shodě s těmito okolnostmi se necítí vítané a akceptované. Matčinu paniku vnímá naprosto stejně jako sama matka.

 

S tím spojený vzorec by mohl například znít:

NEJSEM VÍTÁN, NEJSEM MILOVÁN

V pozdějším životě se tento vzorec projeví ve všech oblastech.

 

Naproti tomu z člověka, který byl skutečně přijat již v matčině břiše, bude tato zkušenost vyzařovat i později během jeho života. Bude umět přijmout a milovat sebe sama i ostatní a to se mu jako odraz od jeho bližních bude vždy vracet.

 

Všechny tyto situace mají samozřejmě následně vliv na nenarozené dítě. V energetickém těle dítěte všechny zkušenosti, ať pozitivní nebo negativní zachovají svůj prenatální otisk – vzorec. Vzorec je něco podobného jako program, který vznikl v minulosti uložením odpovídajících zkušeností a který se následně zablokoval. Podvědomí si tento zážitek uchová jako : „Tak to je a tak to musí být. Tím se z něj stává vzorec a vůbec není důležité, zda tento vzorec byl dobrý nebo špatný. Vše je uloženo automaticky a jako smyčka se to přehrává stále dokola. Člověk tak zůstane uzavřen ve své myšlenkové soustavě, vidí, že se vše neustále a neodvratně potvrzuje.

 

Takové vzorce a programy jsou k životu nepřátelské a objevují se ve všech oblastech života. Podaří-li se ovšem takový program odhalit a rozeznat, je již učiněn první krok a je přijata vyšší perspektiva. Při odhalování a přeměně těchto životu nepřátelských vzorců nabízí metamorfóza cennou podporu.

 

Mnozí se domnívají, že operativním odstraněním haluxu je možné zbavit se celého souvisejícího tématu naráz. Zpravidla tomu tak bohužel není. Během operace je dotyčný spíše náhle konfrontován s veškerou negativní energií, která se v tomto bodu nalézá. Často se pooperační jizva velmi obtížně hojí a dochází i k případům, že se po letech vrátí na stejné místo v důsledku toho, že témata tohoto bodu nejsou stále ještě zpracována.

 


OSOBNÍ ZKUŠENOST


Tuto metodu jsem sama vyzkoušela, abych věděla, co to s mými klienty dělá a mohla jim dát potřebné informace. Tato masáž vnesla do mého života další podstatnou dávku jistoty, očištění a lásky a já za ni moc děkuji.  S velkou radostí ji budu šířit dál a těšit se spolu se svými klienty z jejich úspěchů.  Tato metoda působí na 4 generace zpět a 4 generace dopředu. Takže člověk, který se rozhodne pro tuto metodu, tak spolu s ním mají užitek 4 generace předků a 4 generace potomků. Není to skvělé?  

Musím říct, že tato metoda mi sedí a každý by si měl vyzkoušet, jestli právě tato metoda je pro něj ta správná. Jemnou masáž nártu mi provádí moje kolegyně (a dělá to velmi dobře :-)). Je důležité, aby to dělal někdo jiný, nejlépe cizí člověk, který není z rodiny, protože vnáší jinou energii. Můžou být zahrnuti i členové rodiny, ale měl by to být určitý poměr, ve kterém se dělí o energii cizí -jinou.

Zmínila jsem již, že lze metodu aplikovat i doma. Ale zároveň zdůrazňuji, jak je důležité, aby terapii vedl terapuet. Cesta očisty je u každého jiná, ale zároveň stejná. Jiná, protože každý řešíme jiné potíže a stejná, protože odhalování životních vzorců je vždy stejné a součástí cesty. Hlavně, je těžké rozumět tomu, co se s ním děje v průběhu doby, kdy se aplikuje jemná masáž nártu. Terapeut Vás touto cestou provede a pomůže Vám rozumět pocitům a prožitkům v průběhu procesu. On vlastně celý náš život je taková cesta očisty a Metamorfní technika tento vývoj mnohonásobně urychluje.

To, co hlavně přináší Metamorfní technika je NADHLED! A s tímto NADHLEDEM se podíváme na to, co ovlivňuje naše potíže bez toho, aby jsme tím byli zasaženi. Pak JSME SCHOPNI ZAČÍT DĚLAT VĚCI JINAK. Možná si mnozí řeknete, že jste v životě některé věci chtěli dělat jinak, ale nešlo to :-(. A to je právě ten program - ŽIVOTNÍ VZOREC, který funguje na základě otisku z prenatálního období či porodu a funguje ať chceme či nechceme. :-(. Tato masáž umí uvolnit energie vyživující bloky vzniklé z psychických a emočních stresů matky a plodu.

Proto na Vás velmi apeluji - ZVAŽTE - ROZHODNĚTE SE - ZAČNĚTE - VYDRŽTE!!!

 

 

Nebudete litovat, protože budete žít ŽIVOT S NADHLEDEM :-)

 

 

Těším se na Vás :-)

 

Zdroje:

Kniha JEMNÁ MASÁŽ Metamorfní technika Aline Gruber-Keppler

Kurz METAMORFNÍ TECHNIKY Jemná  masáž nártu Jitka Třešňáková

Celoživotně alternativní hudebník, publicista, spisovatel a duchovní učitel Mlastimil Marek

 


KDY POCÍTÍME VÝSLEDKY MASÁŽE?

Každý to máme jinak. Někdo to pocítí hned, někdo později, ale po 6 – 8 masážích to pocítí každý. Hodně záleží, jak jsme vnímaví ke svému tělu. Bohužel jsme hodně odtržení od svých těl a neslyšíme, jak s námi tělo komunikuje. Ale lze na tom pracovat a METAMORFNÍ TECHNIKA je v tom dobrým pomocníkem. Tím, že jsou mezi jednotlivými masážemi kratší intervaly, výsledek uvidíme a ucítíme lépe.

 

 

DÉLKA  A POČET MASÁŽÍ

 

Délka masáže dospělých je obvykle 60 min. max 1krát týdně , děti převážně 30 min nebo jak vydrží a mohou i každý den. Rodina je energeticky propojena, proto je optimální, při řešení potíží dítěte, zapojit do masáže i ostatní členy rodiny. Počet potřebných masáží je individuální a u každého je to velmi rozdílné. Každý jsme jedinečná osobnost.

 


CENA


60 min - 650 kč